VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede kurumumuza yapılacak başvurular, aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Online başvuru Aşağıda yer alan “Online Başvuru” linkine tıklanarak
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir resmi belge ile başvurması) Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 1. Sokak No 45 Afyonkarahisar Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtası ile tebligat Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 1. Sokak No 45 Afyonkarahisar Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İadeli Taahhütlü Posta yoluyla tebligat Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 1. Sokak No 45 Afyonkarahisar Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) yoluyla başvuru sayinprefabrik@hs01.kep.tr E-Posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı kurumumuzca duyurulacaktır.

“Online Başvuru” sistemini kullanarak başvurunuzu daha hızlı yapabilirsiniz. Başvurunuzun güvenliği ve doğruluğu için, kişisel verileriniz ve bağlantı bilgileriniz sistemimiz tarafından ELEKTRONİK ZAMAN DAMGASI ile damgalanmakta ve sistemlerimizde saklanmaktadır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvurunuz kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. Maddesinin 5. bendi ve 7. Maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

İlgili Bağlantılar:

Başvuru Hakkı (Kişisel Verileri Koruma Kurumu)

Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ (Resmi Gazete)

kvkk@sayinprefabrik.com.tr

KONKASÖR TESİSİ – 1-2-3 :

Çatkuyu Mevki Anıtkaya / Afyonkarahisar
Tel:05301403388 Fax:02722211830

Çalışlar Köyü İscehisar / Afyonkarahisar
Tel:05301403388

Beyyazı/ Afyonkarahisar
Tel:05301403388

PREFABRİK – HAZIR BETON FABRİKASI

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:58 AFYONKARAHİSAR
Telefon: +902722211639
+902722175657
Fax:+902722211638